Személyes adatok kezelése


A négyzet kipipálásával Ön beleegyezik a személyes adatainak az alább felsorolt feltételek szerinti feldolgozásába, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete értelmében, mely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és az ilyen adatok szabad áramlására, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozik (általános adatvédelmi rendelet).

A BABY MERC ONLINE KFT személyes adatok feldolgozója, székhelye: 1077 BUDAPEST, Wesselény u. 66 Fsz. 1, cégjegyzékszáma: 01-09-189740, adószáma: 24926087-2-42.


Az adatkezelő elérhetőségei a következők

Postacím: 1077 BUDAPEST, Wesselény u. 66 Fsz. 1

E-mail: info @ babymerc.hu

Telefon: : +36 20 407 38 42


Az adatkezelő a következő személyes adatokat dolgozza fel: családnév, utónév, személyi szám, lakhely (vagy az ügyfél által megadott egyéb kézbesítési cím), e-mail cím, telefonszám.

Az adatgyűjtés céljai a következők: a távolsági szerződés teljesítése, reklám és marketing.

A személyes adatok megadása kötelező a szerződés megkötéséhez; az érintettnek kötelező megadnia ezeket a személyes adatokat, amennyiben nem így tesz, a szerződés megkötése lehetetlenné válik.

Az adatkezelő az Ön személyes adatait továbbítja a futárszolgálatoknak. Ez az adattovábbítás a megrendelt termékek kiszállítása érdekében szükséges. Ugyanakkor, figyelembe véve azt a tényt, hogy a személyes adatokat a számlázáshoz is felhasználják, a személyes adatokat továbbíthatjuk az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatalnak is.

A személyes adatokat az adatkezelő fennállásának teljes időtartama alatt megőrizzük, illetve addig a pillanatig, amíg Ön kéri, hogy az adatkezelő törölje a személyes adatait.


Ön a következő jogokkal rendelkezik:

  1. kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok javítását vagy törlését, illetve a feldolgozás korlátozását;
  2. ellenezheti az adatai feldolgozását, valamint joga van az adathordozhatósághoz;
  3. bármely pillanatban visszavonhatja a hozzájárulását anélkül, hogy az hatással lenne a visszavonás előtti beleegyezés alapján történt adatfeldolgozás törvényes jellegére;
  4. panaszt nyújthat be egy felügyeleti hatóságnál;

A BABY MERC ONLINE KFT megfelelő műszaki és szervezeti lépéseket tesz annak érdekében, hogy garantálja az adatok biztonsági szintjét, mint például: jelszó alapú hozzáférés, adatmentés.

A BABY MERC ONLINE KFT adatkezelő a kérés beérkezésétől számított egy hónapon belül eleget tesz azon személyek kérelmeinek, akik adatait feldolgozza.