Adatvédelmi nyílatkozat

1. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK

Az általános szerződési feltételek minden, a BABY MERC ONLINE KFT által a www.babymerc.hu virtuális üzlet révén a Vásárlónak eladott termékekre és szolgáltatásokra vonatkoznak, ezek a feltételek pedig csak mindkét fél írásos beleegyezésével módosíthatók.

Így a következő kifejezések az alábbi jelentésekkel bírnak:

Vásárló - az a személy, kereskedelmi társaság vagy egyéb jogi személy, aki egy Megrendelést hoz létre.

Eladó - a BABY MERC ONLINE KFT kereskedelmi társaság, székhelye: 1066, Budapest, Wesselényi utca 66, Fsz. 1, Cégjegyzékszáma: 01-09-189740, adószáma: 24926087-2-42

Termékek és Szolgáltatások - a Megrendelésben megjelölt bármilyen termék vagy szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató biztosít a Vásárló számára.

Megrendelés - egy elektronikus dokumentum, amely olyan kommunikációs eszközként szolgál az Eladó és a Vásárló között, mely révén az Eladó elfogadja, hogy kiszállítja a Termékeket és a Szolgáltatásokat, a Vásárló pedig beleegyezik, hogy megfizeti azok ellenértékét.

Szerződés - az Eladó által visszaigazolt Megrendelés.

Szellemi tulajdonjogok - minden olyan kézzel foghatatlan jog, mint például a know-how, a szerzői jogok, az adatbázisokra vonatkozó jogok, a tervezési jogok, a modellekre vonatkozó jogok, a szabadalmak, a bejegyzett márkanevek, valamint a fentiek bármelyikére vonatkozó bejegyzett domain név.

Jellemzők - a Termékekre és a Szolgáltatásokra vonatkozó összes jellemző és/vagy leírás, ahogyan azok a Megrendelésben szerepelnek.

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Egy elektronikus vagy telefonos megrendelés leadása révén a fent említett honlapon keresztül a Vásárló elfogadja azt a kommunikációs formát (telefon vagy e-mail), amely segítségével az Eladó végrehajtja a műveleteit.

A Megrendelés a következő dokumentumokból áll, fontossági sorrendben:

a. Megrendelés (a szállításra és a számlázásra vonatkozó egyértelmű megjegyzésekkel együtt) és annak specifikus feltételei

b. A Vásárló megjegyzései (amikor ez az eset fennáll)

c. Szerződési feltételek

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. O comanda neconfirmata de catre Vanzator nu poate fi considerata in nici un caz ca avand valoarea unui Contract.

Abban az esetben, ha az Eladó visszaigazolja a megrendelést, ez feltételezi a Megrendelés feltételeinek teljes elfogadását. Az megrendelés akkor számít az Eladó által végleg elfogadottnak, ha az Eladó szóban (telefonon) vagy elektronikusan (e-mail) visszaigazolja azt a Vásárlónak anélkül, hogy egy külön megerősítésre lenne szükség a megrendelés célba érését illetően. Az Eladó által visszaigazolatlan megrendelés soha nem tekinthető Szerződésnek.

A Szerződés a Megrendelésnek az Eladó általi visszaigazolásakor lép életbe. A megrendelés telefonon vagy elektronikus formában (e-mail) adható le. Az így létrejött Szerződés alapját az általános eladási feltételek képezik, a szerződéshez mellékelik az Eladó vagy annak beszállítója által kibocsátott garancialevelet.

A Vásárló a következőképpen adhatja le a Megrendelést:

  • On-line a http://www.babymerc.hu weboldalon, a terméket a kosárba téve és kitöltve a számlázásra, illetve a kiszállításra vonatkozó adatokat
  • Telefonon a 06-20-4073842 telefonszámon

Egy potenciális Vásárló által leadott bármilyen megrendelést az Eladó a potenciális Vásárló által megadott e-mail címen igazol vissza.

3. AZ ELADÓ ÁLTAL FENNTARTOTT JOGOK

a. Az eladó weboldalain közzétett információk tájékoztató jellegűek és az Eladó előzetes bejelentés nélkül módosíthatja azokat. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a termékekre vonatkozó leírások nem teljes körűek, azonban az eladó igyekszik a legrelevánsabb információkat közölni annak érdekében, hogy a terméket azon paramétereknek megfelelően tudják használni, amelyek miatt megvásárolták azt

b. Egy internethálózat szokatlanul nagy forgalma esetén a www.babymerc.hu fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a felhasználókat megkérje, hogy az oldalon található információk védelme érdekében manuálisan vezessék be a captcha típusú érvényesítési kódot.

4. ÁTRUHÁZÁS

Az Eladó a Szerződésből származó jogait a Vásárló tájékoztatását követően átruházhatja anélkül, hogy annak beleegyezésére lenne szüksége. Az Eladó a Vásárlóval szemben mindig felelős lesz a szerződéses kötelezettségeiért. A Vásárló a Szerződésből származó jogait és kötelezettségeit az Eladó előzetes és írásos beleegyezése nélkül nem ruházhatja át.

5. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOG

A Vásárló köteles a szellemi tulajdonjogot tiszteletben tartani és az Eladótól kapott információkat nem fedi fel harmadik felek előtt, illetve nem teszi közzé azokat (az interneten vagy a médiában).

Az Eladó saját felelősségére kijelenti, hogy a www.babymerc.hu oldal teljes tartalma eredeti, vagy olyan forrásokat használ (képek, szövegek stb.), amelyeket jóváhagytak. Abban az esetben, ha Ön úgy véli, hogy a www.babymerc.hu internetes oldal bármilyen módon megszegi a szellemi jogokra vagy a szerzői jogokra vonatkozó jogszabályokat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

6. TITOKTARTÁS ÉS A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

Ahhoz, hogy Ön a BABY MERC ONLINE KFT által kínált termékek/szolgáltatások birtokába kerüljön, meg kell adnia bizonyos személyes adatokat. Abban az esetben, ha Ön megtagadja ezen adatok megadását, nem tudja beszerezni/használni a BABY MERC ONLINE KFT által biztosított termékeket/szolgáltatásokat, és nem tud üzleti kapcsolatot fenntartani a társasággal.

AMR PRESS BOX SRL este operator de date cu caracter personal, cu sediul social in Odorheiu Secuiesc, str. int. Tihadar, nr. 4, ap. 9, jud. Harghita, nr. de inregistrare in Registrul Comertului: J19/253/2012, CIF RO30285988.

Az BABY MERC ONLINE KFT személyes adatfeldolgozó:
Székhelye: 1066, Budapest, Wesselényi utca 66, Fsz. 1
Cégjegyzékszáma: 01-09-189740
Adószáma: 24926087-2-42
E-mail: info@babymerc.hu
Telefon: +36 20 407 38 42

Az adatfeldolgozó a következő személyes jellegű adatokat dolgozza fel:
- családnév;
- utónév;
- személyi szám;
- lakhely (vagy egyéb, az ügyfél által megadott kiszállítási cím);
- e-mail;
- telefonszám

Az adatgyűjtés céljai a következők: a távolsági szerződés teljesítése, reklám és marketing.

A személyes adatok megadása kötelező a szerződés létrejöttéhez; a szóban forgó személy köteles megadni ezeket a személyes adatokat, ha nem adja meg, azzal megakadályozza a szerződés létrejöttét.

Az adatfeldolgozó az Ön személyes adatait megadja a futárszolgálatnak. Ez feltétlenül szükséges a megrendelt termékek kiszállítása érdekében.

Az adatfeldolgozó teljes fennállása idején tárolja a személyes adatokat, vagy addig, amíg Ön közli az adatfeldolgozóval, hogy szeretné, ha törölné a személyes adatait.

Ön a következő jogokkal rendelkezik:

a) hozzáférést kérhet a személyes adataihoz, módosíthatja vagy törölheti azokat, illetve korlátozhatja a feldolgozásukat;
b) ellenezheti a feldolgozást, valamint hordozhatja az adatokat;
c) bármely pillanatban visszavonhatja a beleegyezését anélkül, hogy az a visszavonást megelőző beleegyezése alapján véghezvitt feldolgozás törvényességére hatással lenne
d) panaszt nyújthat be egy felügyeleti hatóságnál

Az BABY MERC ONLINE KFT megfelelő műszaki és szervezési lépéseket eszközöl annak érdekében, hogy egy bizonyos biztonsági szintet garantáljon, mint például: jelszó révén való hozzáférés, adatmentés.

Az BABY MERC ONLINE KFT adatfeldolgozó a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül válaszol azon személyek kéréseire, akiknek az adatait feldolgozza.

Az oldal révén továbbított információk vagy anyagok által Ön beleegyezik abba, hogy az Eladó szabadon, saját érdekében használhatja ezeket az ötleteket, koncepciókat, know-how-kat vagy technikákat, amelyeknek a www.babymerc.hu oldal révén jutott a birtokába. A BABY MERC ONLINE KFT nem vállal semmilyen kötelezettséget az oldal felhasználói által továbbított információk bizalmas jellegét illetően abban az esetben, ha az érvényes törvények nem írják elő másképp.

7. HATÁRIDŐK

Abban az esetben, ha a Megrendelés kiszállítási és/vagy feladási határidejét nem lehet betartani, az Eladó értesíti a Vásárlót a kiszállítás várható határidejéről.

Abban az esetben, ha a Vásárló önhibájából késedelemmel fizeti meg az Eladó által a számlán megjelölt határidőn belül kiszállított termékeket és szolgáltatásokat, köteles a tartozás alapján számított napi 0,5%-os késedelmi kamatot fizetni.

Abban az esetben, ha az Eladónak megadott számlázási vagy szállítási adatok hibásak, új határidőt tűznek ki a megrendelés teljesítésére, amely 3 munkanapon belül kell legyen.

8. ÁR, FIZETÉSI MÓD

A termékek ára a terméket bemutató fénykép alatt található, minden termék esetén.

A feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költségeket.

A szállítási költségek a következők: 2500 HUF azon megrendelések esetén, amelyek nem haladják meg a 15000 HUF-t

A fizetés a következőképpen lehetséges:
- utánvéttel, készpénzben, amikor a Vásárló átveszi a termékeket;
- banki átutalással a következő, az OTP BANK-nál nyitott bankszámlaszámra: 11713177-20004329-00000000 , a megrendelés feladását követő 1 munkanapon belül

Az Eladó a kiszállított Termékeket és Szolgáltatásokat illetően egy számlát állít ki a Vásárló számára, a Vásárló pedig köteles a számla kiállításához szükséges összes adatot megadni, az érvényben lévő törvények értelmében.

A megrendelés feladásakor a Vásárló köteles külön pontosítani a választott fizetési módot.

9. KISZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

a. Kiszállítás

Az Eladó köteles a Termékeket és a Szolgáltatásokat ajtótól ajtóig történő szállítást biztosító futárszolgálattal kiküldeni. A 15000 HUF-t meghaladó összegű megrendelések esetén a kiszállítás ingyenes.

A webshopon keresztül megrendelt összes terméket ingyen szállítjuk ki Magyarország területén. Kérés esetén és fizetés ellenében Európa bármely részére is tudunk csomagot küldeni. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A kiszállítást a GLS futárszolgálat végzi.

A raktáron lévő termékek esetén a kiszállítás 48-72 órán belül történik munkanapokon, a 15:00 óráig felvett rendelések esetén.

Abban az esetben, ha egy terméknél az jelenik meg, hogy jelenleg nincs raktáron, meg lehet rendelni, a szállítás pedig maximum 20 munkanapot vesz igénybe a következő beszállítás függvényében.

Kérésre megadjuk az AWB számot, így Ön követheti a csomag státuszát.

b. Szállítás – Csomagolás

Azon eset kivételével, amikor az Eladó és a Vásárló másképp egyeznek meg, az Eladó mentesül a Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó kockázatok és kötelezettségek alól abban a pillanatban, ahogyan azokat átadta annak a belső futárszolgálatnak, amellyel dolgozik, vagy a Vásárló képviselőjének.

Az Eladó biztosítja a Termékek és Szolgáltatások megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok továbbítását.

A Termékek és Szolgáltatások kiszállítása Magyarország területén történik.

c. A tulajdonjog átruházása

A Termékeket és Szolgáltatásokat illető tulajdonjog átruházására akkor kerül sor, amikor a Vásárló a megrendelésben megadott helyszínen teljesíti a kifizetést (a kiszállításon a következő értendő – a futárszolgálat által átadott szállítási dokumentum átvételét bizonyító aláírás, illetve az Eladó személyzete általi kiszállítás esetén a számla átvételét igazoló aláírás). A futárszolgálat révén történő szállítás esetén az Eladó nem jogosítja fel a futárt arra, hogy megengedje a Vásárlónak, hogy a kiszállítást igazoló dokumentum aláírása előtt kibontsa a csomagot, ez csak azt követően válik lehetővé, amint a Vásárló aláírta a kiszállítást igazoló dokumentumot és kifizette a Termékek és Szolgáltatások esetleges ellenértékét.

10. A KISZÁLLÍTOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELFOGADÁSA

Az elfogadás akkor valósul meg, ha a Termékek és a Szolgáltatások megfelelnek a Megrendelésben megadott műszaki jellemzőknek. Abban az esetben, ha a Vásárló azt észleli, hogy a kiszállított Termékek vagy a biztosított Szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásoknak, az Eladónak meg kell feleltetnie a Termékeket és a Szolgáltatásokat.

A természetes személynek minősülő Vásárlónak jogában áll lemondani a szerződést és visszaküldeni a megrendelt termékeket és lemondani a megrendelt szolgáltatásokat büntetés és indoklás nélkül a termékek átvételétől, vagy szolgáltatások esetén a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül (a fogyasztó elállási joga). Ebben az esetben a Vásárlónak csak a termékeknek az Eladóhoz történő visszaküldését kell megfizetnie.

A termékeket az Eladó raktárjába kell visszaküldeni: 1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 195-197, Cargostar Raktárbázis

Az elállási jog fogyasztó általi gyakorlása az alábbi űrlap kitöltése révén válik lehetővé:

A jelen űrlapot kitöltve küldje vissza (e-mailben a következő tárggyal: "a ____ -án ____ számmal kelt megrendelés értelmében létrejött szerződéstől való elállási jog gyakorlása" vagy postán, tértivevénnyel) abban az esetben, ha el szeretne állni a szerződéstől.

"A BABY MERC ONLINE KFT figyelmébe, székhelye: 1066, Budapest, Wesselényi utca 66, Fsz.
Természetes személyek: 06-20 407 38 42
Email: info @ babymerc.hu

Jelen irat által tájékoztatom/tájékoztatjuk (*) a következő termékek eladására (*) /a következő szolgáltatások biztosítására (*) vonatkozó
szerződéstől való elállásomról (*) / elállásunkról, mely termékeket (*) napon rendeltem/rendeltük meg (*) / (*) napon kaptam/kaptuk meg (*)
(*) Az oda nem vonatkozó megjegyzést ki kell törölni.

A fogyasztó (fogyasztók) neve
A fogyasztó (fogyasztók) címe

A fogyasztó (fogyasztók) aláírása (csak abban az esetben, ha a jelen űrlapot papír alapú dokumentumként töltik ki)
Kelt: _________________"

A fogyasztók általi elállási jog gyakorlása esetén az eladó a vásárló által számára megfizetett teljes összeget visszatéríti a szerződéstől való elállást illető tájékoztatástól számított 14 napon belül.

Az összeg visszatérítési határidejét az eladó elhalaszthatja a termékek átvételének napjáig, vagy addig a napig, amíg a fogyasztótól egy arra vonatkozó írásos bizonyítékot kap kézhez, hogy a fogyasztó elküldte az eladónak a termékeket.

Abban az esetben, ha a fogyasztó egy, az eladó által a rendelkezésére állított kiszállítási módtól eltérő kiszállítási módot választott, az eladó nem köteles ezen költségeket megtéríteni.

Az összegek megtérítésekor ugyanazon fizetési módokat használják, mint a fogyasztó által a kezdeti tranzakció esetén használt módok, kivéve azt az esetet, amikor az eladó és a vásárló közösen megegyeznek egy másik térítési módot illetően.

A fogyasztó kötelezettségei a szerződéstől történő elállás esetén:
Azon eset kivételével, amikor az eladó felajánlja, hogy ő maga veszi vissza a termékeket, a fogyasztó indokolatlan késedelem nélkül és a szerződéstől való elállási szándékának az eladóval történő közlésétől számított 14 napon belül visszaküldi a termékeket, vagy átadja azokat az eladónak vagy egy, az eladó által a termékek átvételére feljogosított személynek. A határidőt akkor tartják tiszteletben, ha a fogyasztó a termékeket a 14 napos időtartam lejárta előtt visszaküldi.

A fogyasztó csak a termékek visszaküldésével kapcsolatos költségeket állja.

A fogyasztó felelős a termékek olyan kezeléséből adódó értékcsökkenésükért, amelyek eltérnek a termékek természetének, minőségének és működésének meghatározása céljából történő kezeléstől.

Amikor az elállási kérelem továbbítását követően a fogyasztó gyakorolja az elállási jogát, a fogyasztó megfizeti az eladónak azt az összeget, amely arányos az eladónak a fogyasztó általi, az elállási jog gyakorlását illető tájékoztatásáig biztosított szolgáltatások értékével, a szerződés teljes fedezése viszonylatában. A fogyasztó által az eladónak megfizetendő arányos összeget a szerződésben meghatározott teljes ár alapján számítják ki.

11. GARANCIAVÁLLALÁS

A www.babymerc.hu honlap által forgalmazott összes termékre az érvényben lévő törvényeknek és a gyártó üzleti politikájának megfelelő garanciális feltételek vonatkoznak. A termékek újak, részben összeszerelve, kerekek nélkül kerülnek kiszállításra, az eredeti csomagolásukban. A www.babymerc.hu honlap által forgalmazott összes termékre garanciát vállalunk a kiszállítástól számított 24 hónapig.

A BABY MERC ONLINE KFT által eladott és kiszállított termékek esetén a garancialevelet közvetlenül a gyártó, vagy a BABY MERC ONLINE KFT állítja ki.

A gyártó által kiállított garancialevelek esetén a garanciaidőben hibásnak minősített terméket el kell vinni a garancialevélben megjelölt legközelebbi szervizközpontba. Ez a gyártó által feljogosított központ vállalja át a garancia intézésével kapcsolatos teljes felelősséget.

A www.babymerc.hu honlapon megrendelt termékek a garancialevéllel és a használati utasítással együtt kerülnek kiszállításra. Ezen dokumentumok bármelyikének hiányát a Vásárlónak a termék átvételétől számított 48 órán belül jeleznie kell az info@babymerc.hu e-mail címen. Az utólagos észrevételeket nem vesszük figyelembe.

12. FELELŐSSÉG

Az Eladó nem felel az olyan károkért, amelyeket a Vásárló vagy bármilyen harmadik fél szenved el az Eladónak a Szerződésben megjelölt bármely kötelezettségének teljesítése miatt, valamint azokért a károkért sem, amelyek a Termékek és Szolgáltatások kiszállítás utáni használatából erednek, és főként nem vállal felelősséget a termékek elvesztéséért.

13. VIS MAIOR

A felek egyike sem felelős a szerződéses kötelezettségei elmulasztása miatt abban az esetben, ha erre egy vis maior esemény miatt került sor. A vis maior olyan előreláthatatlan esemény, amely a felek irányításán kívül esik és elkerülhetetlen.

14. A JOGVITÁK ORVOSLÁSA

A jelen szerződés a magyar törvényeknek van alárendelve. Az Eladó és a Vásárló közt felmerülő esetleges jogvitákat baráti úton rendezik, abban az esetben, ha ez nem lehetséges, a jogvitákat a román illetékes bíróságok elé terjesztik.

15. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A www.babymerc.hu oldalon megjelenő képek tájékoztató jellegűek, a kiszállított termékek különbözhetnek a képektől a színt, kinézetet stb. illetően. A www.babymerc.hu nem garantálja, hogy a bemutatott termékek raktáron vannak.

A megrendelt termékek kiszállításának elmulasztása, illetve nem megfelelő kiszállítása esetén a www.babymerc.hu által az ügyféllel szemben vállalt kötelezettségének maximális értéke az Eladó által az ügyféltől bevételezett összegig terjed. Abban az esetben, ha az ár, vagy a termékekre vonatkozó bármilyen egyéb részlet hibásan van feltüntetve, a www.babymerc.hu fenntartja a jogot, hogy az illető termék kiszállítását lemondja és erről a helyzetről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztassa az ügyfelet abban az esetben, ha a kiszállításra még nem került sor.

16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szerződésben említett felek független szerződő felek, és egyiküknek sem áll jogában a másik fél terhére vagy kárára kötelezettséget vállalni vagy hozni létre. A jelen szerződési feltételek minden egyéb, a jelen szerződésre vonatkozóan a felek között előzetesen létrejött írásbeli vagy szóbeli megegyezést felülírnak, és ezeket mindkét fél írásos és aláírt beleegyezése nélkül nem lehet módosítani vagy megváltoztatni.